มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) ร่วมกับสมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรี ขอเชิญชม นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยผลงานของศิลปินรวม 17 ท่าน เพื่อหารายได้สมทบทุนในโครงการ “ม.น.ข.เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” (Art for Charity)

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ และผลงานของศิลปินทั้ง 17 ท่าน จัดแสดง […]

อ.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) รับรางวัล “ฬ ดีเด่น” ด้านผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 อ.สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานมู […]

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “คำขวัญมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.)”

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น. […]