ประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสั้น ม.น.ข.

ตามที่มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินจัดการประกวดแข่งขัน “หนังสั้น ม.น.ข.” เพื่อสร้างความสนใจ ดึงดูดผู้บริจาคทุนและสาธารณชน ทำให้ ม.น.ข.เป็นที่รู้จักมากขึ้น และง่ายต่อการจดจำ โดยการเปิดกว้างสำหรับบุคคลทั่วไปส่งเข้ามาร่วมประกวดได้นั้น การประกวดได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และจะประกาศผลการตัดสินในวันที่ 3 สิงหาคม 2566

บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวดแล้ว  มีผู้ส่งผลงาน 38 ชิ้นงาน คณะกรรมการตัดสินได้ดำเนินการพิจารณาตัดสินผลงานของผู้ส่งเข้าประกวด เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรุงเทพฯ และได้ผล Popular Vote เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสั้น ดังนี้

 

รางวัลชนะเลิศ

“ก้าวใหม่ (STEP YOUR LIFE)”  ทีม  7-11 TEAM STUDIO    https://youtu.be/OCZHGPCQ4Y0

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

“The reason why” ทีม  The reason why…|ทำไม  https://youtu.be/e81i82jPbE4

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

“WHAT CAN I DO” ทีม SERIOUS Production  https://youtu.be/NvBOFrK8PiU

 

รางวัล Popular Vote 2 รางวัล

“ความฝัน”  ทีม  TCFILM   https://youtu.be/jO3zzi1-xc4

“REDEMPTION” ทีม  REDEMPTION   https://youtu.be/Sgouj2QmZ7o