การประกวด หนังสั้น ม.น.ข.

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) เชิญชวน นักเรียน -นิสิต /นักศึกษา ประชาชน ร่วมสร้างสรรค์ผลงานการประกวดหนังสั้น ภายใต้ชื่อ “ม.น.ข. ให้โอกาส สานฝันการศึกษาไทย” ความยาว 3 นาที ในมุมมองและทัศนคติเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับมูลนิธิ ม.น.ข โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เงินทุนสนับสนุนในการผลิตหนังสั้นพร้อมเกียรติบัตร

หัวข้อขอบเขตของการนำเสนอ หนังสั้น

“ม.น.ข.ให้โอกาส สานฝันการศึกษาไทย”

รางวัล
1.รางวัลชนะเลิศ รับโล่ เกียรติบัตร เงินรางวัล 25,000 บาท
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร เงินรางวัล 15,000 บาท
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร เงินรางวัล 10,000 บาท
4.รางวัล Popular Vote รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณา
ประเด็นพิจารณา – ชื่อเรื่อง แก่นของเรื่อง เทคนิค การเล่าเรื่อง เสียง และความคิดสร้างสรรค์
1. เนื้อหาของหนังสั้นมีความยาวระหว่าง 3-5 นาที (รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้าย) เป็นไฟล์ความคมชัดไม่ต่ำกว่า Full HD (1080×1920)
2. เนื้อหาของหนังสั้นต้องสื่อให้ทุกคนในสังคมให้ความสำคัญและเชื่อถือใน ม.น.ข. รวมถึงตระหนักถึงโอกาสทางการศึกษาที่ ม.น.ข. มอบให้ ข้อมูล เนื้อหา หรือส่วนประกอบต้องเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับ ม.น.ข.
3. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องทำการผลิตเนื้อหาและรูปแบบของ หนังสั้น ด้วยตนเองโดย ห้ามนำเอาผลงานของผู้อื่นเข้าประกวด
4. ภาพและเสียง จะต้องเป็นผลงาน ของผู้เข้าประกวด ห้ามมิให้ละเมิดลิขสิทธิ์ ของผู้อื่น ซึ่งหากปรากฏภายหลัง ผู้ประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ผลทางกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว
5. เป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยเผยแพร่และได้รับรางวัลมาก่อน
6. มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระราชินูปถัมภ์ มีสิทธินำผลงานจากการประกวดไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ รวมถึงทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อ หรือ สิ่งพิมพ์ทุกประเภท
7. เนื้อหาสาระของหนังสั้น ต้องไม่พาดพิงเรื่องการเมือง ก่อให้เกิดการขัดแย้ง และต้องไม่เข้าข่ายหมิ่นสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ไม่ดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจน ไม่ขัดแย้งต่อขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม ของหลักศาสนาใด
8. ผู้ชนะรางวัล Popular Vote ตัดสินจากยอดผู้เข้าชมหนังสั้นจากช่องยูทูปของ ม.น.ข. เท่านั้น
9. การส่งหนังสั้น เข้าประกวด ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้างต้น
10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด

วันเวลา รับสมัคร ประกาศผล
ส่งผลงาน                          ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
ช่วงเวลา Popular Vote    10 – 31 กรกฏาคม 2566
ประกาศรางวัล                     3 สิงหาคม 2566

การส่งผลงาน
กรุณส่งผลงานมายัง email: MNK.ShortFilmContest@gmail.com พร้อมรายละเอียดดังนี้
•ชื่อ นามสกุล (ถ้าส่งผลงานเป็นทีม กรุณาระบุชื่อทีมงานทุกคน)
•ที่อยู่ และเบอร์โทรติดต่อ
•รูปถ่าย (หากส่งผลงานเป็นทีม กรุณาแนบรูปทีมงานทุกคน)
•สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด/คน (กรุณาขีดคร่อม “ใช้สมัครหนังสั้น ม.น.ข.”)
•ชื่อผลงาน
• link สำหรับให้ทีมงาน ม.น.ข. download ผลงาน