ม.น.ข.รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2567

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2567 ในสถานศึกษาของรัฐบาลไทย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ (คลิ๊ก) สมัครขอรับทุน ม.น.ข.2567