พิธีมอบทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดย อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยที่ปรึกษามูลนิธิฯและคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ มอบทุนการศึกษาพระราชทาน “นวฤกษ์” และ “ม.น.ข.” ระดับอุดมศึกษา (เฉพาะที่ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) จำนวน 128 ทุน แบ่งเป็นทุนการศึกษาพระราชทาน “นวฤกษ์” ระดับอุดมศึกษา จำนวน 13 ทุน และทุน “ม.น.ข.” จำนวน 115 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 883,250 บาท ในโอกาสนี้ประธานมูลนิธิฯได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจกับนักเรียนทุนทุกคน ณ ห้องประชุมบัวฉัตร อาคารบริสุทธิ์บุณฑริก โรงเรียนปทุมคงคา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566
ท่านสามารถดาวน์โหลดภาพได้ที่ https://photos.app.goo.gl/iXQdy9dGKk3Zz5we6