มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปภัมภ์ ย้ายสำนักงาน

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปภัมภ์ (ม.น.ข.) ได้ย้ายสำนักงานฯไปยังศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป