ม.น.ข.รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2565  ในสถานศึกษาของรัฐบาลไทย (ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ (คลิ๊ก)  ใบสมัครขอรับทุน ม.น.ข. ประจำปี2565