ม.น.ข.รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓


มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖
และมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่สถาบันการศึกษาของรัฐบาล ให้ได้รับทุนการศึกษา “ม.น.ข.” (คลิ้ก) เข้าดูรายละเอียดใบสมัครได้ที่ลิ้งนี้